8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව: ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්
අධ්‍යාපනය

අපගේ පියවි ඇසට පැහැදිලි ව දකින්නට ලැබෙන ජීවීන් මෙන්ම එසේ පැහැදිලිව නොපෙනෙන ජීවින් ද අවට පරිසරයේ සිටී

කියවන්න
8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව: චුම්බක
අධ්‍යාපනය

විද්‍යාව පාඩම් මාලාවේ අටවැන්න තුළ අපි කතා කරනු ලබන්නේ චුම්බක පිළිබඳවයි.චුම්බකයක් යනු චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් නිපදවන ද්‍රව්‍යයක් හෝ වස්තුවකි.

කියවන්න
8 ශ්‍රේණිය: ඉතිහාසය යුරෝපයේ පුනරුදයේ ආරම්භ
අධ්‍යාපනය

යුරෝපයේ පුනරුදය හේතුවෙන් නව උගතුන් බිහි වීමත් මානවවාදය ඉස්මතු වීමත් විශේෂයෙන්ම දක්නට ලැබුණා.

කියවන්න
e-class: 7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය 1
අධ්‍යාපනය

ආදරණීය දූලා පුතාලට පාසල් නිවාඩු කාලයේ දී ඉතාමත් ආසාවෙන් අධ්‍යනය කිරීමට හැකිවන පරිදි තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ විශයට අදාල පාඩම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්නටයි මේ සූදානම.

කියවන්න
8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව : ප්‍රභාසංස්ලේෂණය
අධ්‍යාපනය

ශාක විසින් සිය පැවැත්ම සඳහා ජෛව ක්‍රියාවලි රාශියක් සිදු කරනු ලබයි .ඒ අතරින් ප්‍රභාසංස්ලේෂණය ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ව මෙම පාඩම තුළ කතා කරමු.

කියවන්න
advertisement
ad-banner