තේ මේසයට පහසුවෙන් සාදා ගත හැකි රසවත් කේක් වර්ග

තේ මේසයට පහසුවෙන් සාදා ගත හැකි රසවත් කේක් වර්ග

ad-bannerරසපදම

Published on 12/27/2019

683 Views

1. ෆෘට් ප්ලෑන් කේක්

 

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 •       පාන් පිටි 260 g
 •       අයිසින් සීනි මේස හැදි 1 ½
 •       බටර් 190 g
 •       බිත්තර ½
 •       කස්ටර්ඩ් පවුඩර් මේස හැදි 2
 •       ටින් කිරි ටින් 1
 •       වතුර කෝප්ප ¾
 •       බිත්තර කහ මද 1
 •       වැනිලා තේ හැදි 1
 •       විප්ඩ් ක්‍රීම් කෝප්ප 1
 •       කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැදි 1
 •       තීරු කපා ගත් පලතුරු කිහිපයක්

 

 

උපදෙස්

 

බටර්, අයිසින් සීනි හා පිටි දමා මිශ්‍ර කරන්න. එයට බිත්තර දමා අතේ නො ඇලෙන පදමට අනන්න. එය මිනිත්තු  30ක් ශීතකරණයේ තබන්න. අඟල් 8 විශ්කම්භය ඇති තැටියකට බටර් ගා ගන්න. එයට සාදාගත් මෝලිය දමා තුනී කරන්න. එය අවන් එකක දමා 180°C  උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 10-15 ක් පමණ බේක් කරගන්න.

දැන් වෙනත් භාජනයක් ගෙන ටින් කිරි සහ වතුර  මිශ්‍ර කර එය මද ගින්නේ ඝන වන තුරු හැදි ගාන්න. රත් කරන අතර තුර බිත්තර කහ මද, වැනිලා සහ වතුර ටිකකින් දිය කරගත් කෝන්ෆ්ලවර් කවළම් කරන්න. කස්ටර්ඩ් දමා මිශ්‍රණය ලිපෙන් ඉවතට ගත් පසු ගසා ගත් විප් ක්‍රීම් එකතු කර ටාට් එක මතට මිශ්‍රණය වත් කරන්න. ඉන් පසු තීරු  කපා ගත් පලතුරු වර්ග ඒ මත අසුරා ශීතකරණයේ තබන්න.

 


2. කැරට් කේක්

 

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 •       බටර් 150 g
 •       පාන් පිටි 250 g
 •       සීනි 300 g
 •       බිත්තර 06
 •       ගා ගත් කැරට් 150 g
 •       බේකින් පවුඩර් තේ හැදි 01
 •       කුරුඳු කුඩු තේ හැදි ¼

 

උපදෙස්

 

බටර් සහ සීනි හොඳින් බීට් කර ගන්න. එම මිශ්‍රණයට බිත්තර, පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර් එක් කර සෙමෙන් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉන් පසුව ගා ගත් කැරට් සහ කුරුඳු කුඩු දමා සාදාගත් මිශ්‍රණය 180°C උෂ්ණත්වයේ පැයක් පමණ බේක් කරගන්න.

 

 

3. පීනට් කේක්

 

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 •       සීනි 250 g
 •       පිටි 250 g
 •       බටර් 200 g
 •       පීනට් බටර් 100 g
 •       බිත්තර 04
 •       බේකින් පවුඩර් තේ හැදි 02
 •       වැනිලා තේ හැදි 02
 •       ලොකු රට කජු කැබලි 50 g
 •       කිරි පිටි මේස හැදි 02

 

උපදෙස්

 

 සීනි සහ පීනට්  බටර් හොඳින් බීට් කරගන්න. එයට බිත්තර එකතු කරමින් ගසා ගන්න. පිටි සහ බේකින් පවුඩර් එකට හලන්න . එය පළමු මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. එයට කැබලි වලට කඩා ගත් රට කජු එකතු කරන්න. එයට වැනිලා, කිරි පිටි දමා මිශ්‍ර කරන්න. තැටියක් ගෙන එයට මිශ්‍රණය දමා 180°C උෂ්ණත්වය විනාඩි 35- 40 බේක් කර ගන්න.

 

4. ඩබල් චොක්ලට් කේක්

 

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය                                                           අයිසින් සදහා 

 •      බටර් 250 g                                                           බටර් 100 g
 •      සීනි 250 g                                                           චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැදි 1
 •      පිටි 250 g                                                             අයිසින් සීනි 250 g
 •      බිත්තර 04                                                            පිටි කිරි මේස හැදි 02
 •      චොකලට් පවුඩර් මේස හැදි 1  ½
 •      බේකින් පවුඩර් තේ හැදි 02
 •      වැනිලා තේ හැදි 02

 

උපදෙස්

බටර්  සහ සීනි බඳුනකට දමා හොඳින් ගසා ගන්න. අතර තුර බිත්තරය බැගින් දමමින් බීට් කරන්න. පිටි සහ බේකින් පවුඩර් තුන් පාරක් හලන්න. බටර් මිශ්‍රණයට පිටි වැනිලා එකතු කරන්න. මෙම මිශ්‍රණය කොටස් දෙකකට වෙන් කර එක් කොටසකට චොක්ලට් පවුඩර් මිශ්‍රණය දමන්න. පයිපින් බෑග් එකක් ගෙන එහි යටට බටර් කේක් මිශ්‍රණය ද උඩින් චොක්ලට් කේක් මිශ්‍රණය ද මාරුවෙන් මාරුවට දමා තැටියක පයිප් කරන්න. 180°C උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 35 – 40 ක් බේක් කර ගන්න. පැය දෙකක් ගිය පසු කේක් එක හරස් අතට දෙකට මැදින් කපන්න.

බටර්, චොක්ලට් පවුඩර්, අයිසින් සීනි, දියකර ගත් කිරි පිටි එකට කවළම් කර මිශ්‍රණය සාදා ගන්න. එය කේක් වල එක කොටසක ආලේප කර අනෙක් කොටසින් වසා සැන්ඩ්විච්  කරන්න.

 

 

by Nuwandara Mudalige

Photo source : Internet

 

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner