7 ශ්‍රේණිය - පුරවැසි අධ්‍යාපනය : වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්

7 ශ්‍රේණිය - පුරවැසි අධ්‍යාපනය : වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්

ad-bannerඅධ්‍යාපනය

Published on 5/3/2020

243 Views

ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය පාඩම් මාලාවේ දස වැන්නයි. මෙහිදී වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දූලා පුතාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ. නිවාඩු කාලය සෙල්ලමින්ම ගත කරනවාට වඩා මෙවැනි ලිපි කියවීම තුළින් දූලා පුතාලගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත.

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනයේ විසි තුන්වන වගන්තිය මගින් වැඩ කිරීමටත් තම රැකියාව නිදහසේ තෝරාගැනීමටත්, වැඩ කිරීමේදී සාධාරණව පහසුකම් ලබා ගැනීමටත්, රැකියාවේ සුරක්ෂිතබව ලබාගැනීමටත් සෑම පුද්ගලයකුටම හිමිකම් සලසා දී ඇත. මේ අනුව රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සඳහා නීතිරීති රැසක්ම ක්‍රියාත්මක බව දූලා පුතාලා දන්නවාද. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් සේවකයින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට නීතියෙන් බැඳී සිටී. කම්කරු නීති සේවක අර්ථසාධක අරමුදල වැන්දඹු අනත් දරු සහ විශ්‍රාම වැටුප් රක්ෂණ ක්‍රම මානව හිමිකම් කොමිසම ආයතන සංග්‍රහය ආදී වශයෙන් වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමට විධිවිධාන යොදා ඇත. මේ අනුව ඕනෑම සේවකයෙකුට යම් රැකියා ස්ථානයකින් අසාධාරණයක් සිදු වන්නේ නම් ඔහුගේ රැකවරණය සඳහා මෙවැනි නීති රීති සමුදායක් ක්‍රියාත්මකයි.

සේවක නීති නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා ඇතිවිය හැකි අවාසි ගත තත්ත්වයන් බොහොමයක් පවතී. ශ්‍රමය සූරාකෑම, සේවක අතෘප්තිය, සාධාරණ වැටුපක් නොලැබීම, වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව නැතිවී යාම, විශ්‍රාම ගිය විට අසරණ තත්වයට පත්වීම, සේවක අසාධාරණකම් සිදුවීම, සේවායෝජකයින්ගේ බලපෑමට ලක්වීම, අනාරක්ෂිතව කටයුතු කිරීමෙන් රෝගී වීම සහ අනතුරුවලට ලක් වීම යනාදිය ඒ අතරින් කිහිපයකි.

ළමා ශ්‍රමය සූරාකෑමට එරෙහිව සාප්පු සහ කාර්යාල පනත ට අනුව වයස අවුරුදු 14 ට අඩු දරුවන් සේවයේ යෙදවීමට නොහැක. එවන් දරුවන් සේවයේ යොදවා ඇත්නම් එම තොරතුරු කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට දැනුම් දීම මගින් එවැනි අවස්ථා වළක්වාගත හැකියි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ අනිවාර්ය අධ්‍යාපනයක් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් වයස අවුරුදු 14ට අඩු කිසිදු දරුවෙකු පාසල් නොයවා සිටිය නොහැක. පවුල් වල ඇති ආර්ථික ගැටලු, පිළිසරණක් නොමැති දරුවන්, දෙමාපියන්ගේ නොදැනුවත් බ,ව ඇතැම් පුද්ගලයින්ගේ බලපෑම්, පාරම්පරික රැකියා ආදී හේතු නිසා දරුවන් රැකියාවල යෙදීම දකින්නට පුළුවන්. කායික සහ මානසික ශක්තිය පිරිහීමෙන් රෝගීවීම, ශ්‍රම සූරාකෑමට ලක් වීම, අපයෝජනයන්ට ලක්වීම, ඉගෙනීමට ඇති අවස්ථා අහිමි වීම, සුන්දර වූ ළමා කාලය අහිමි වීම, සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවලට යොමු වීම, වද හිංසා වලට ලක් වීම, ආබාධිත තත්ත්වයන්ට ගොදුරුවීම යනාදිය ළමා ශ්‍රමිකයන් සේවයේ යෙදවීමේදී ඇතිවිය හැකි බලපෑම් කිහිපයකි. මෙහිදී ළමා ශ්‍රමිකයන් හා සම්බන්ධ සමාජ වගකීමක් පවතී. සියලු දරුවන් අපේම දරුවන් ලෙස සැලකීම, අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය සඳහා පාසලකට යොමු කිරීම, පටු ලාභ අපේක්ෂාවෙන් දරුවන් සේවයට නොගැනීම, ළමා ශ්‍රමිකයන් පිළිබඳව අදාළ ආයතන දැනුවත් කිරීම, වැඩිහිටියන් දරුවන්ගෙන් යැපීමට යොමු නොවීම එම සමාජ වගකීම් කිහිපයකි.

 

 

 

 

 

 

 

 

by Sachini Sooriyaarachchi

photo source : Internet

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner