7 ශ්‍රේණිය - පුරවැසි අධ්‍යාපනය: ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය

7 ශ්‍රේණිය - පුරවැසි අධ්‍යාපනය: ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය

ad-bannerඅධ්‍යාපනය

Published on 5/3/2020

339 Views

දුවේ පුතේ අපි දැන් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන්නේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය පාඩම් මාලාවේ 8 වැන්නයි. මෙහිදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපගේ සංස්කෘතිය පිළිබඳව දූලා පුතාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ. බලන්න එය කෙතරම් රසවත් පාඩමක්ද කියලා.

ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජය විවිධ ජනවර්ග, විවිධ ආගම් සහ විවිධ භාෂා කතා කරන කණ්ඩායම් වලින් සමන්විත බහු සංස්කෘතික ස්වරූපයක් උසුලනු ලබයි. එක් එක් ජනවර්ගයට මෙන්ම ආගමික කණ්ඩායම් වලට සුවිශේෂී වූ සංස්කෘතික ලක්ෂණ දැකගත හැකියි. එසේම සෑම ජන කණ්ඩායමකට මෙන්ම ආගමික කණ්ඩායමකට පොදු වූ සංස්කෘතික ලක්ෂණ ද පවතී. සෑම සමාජයකටම ඊට ආවේණික වූ සංස්කෘතියක් පවතී. ඕනෑම සමාජයක මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් පුරුදු සිරිත් විරිත් ආකල්ප විශ්වාස ආදී සියල්ල සංස්කෘතියට අයත්. සමාජ ක්‍රමයක් තුළ පුද්ගලයන් ජීවත් වන ආකාරයද සංස්කෘතියට අයත්. සංස්කෘතිය යන වචනය විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ ආකාරයට නිර්වචනය කර තිබේ. ඒ සඳහා නිශ්චිත එක් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි ය. අප සැමදෙනාටම සංස්කෘතියක් තිබෙන අතර අපගේ හැසිරීම් රටාව විවිධ පුරුදු සහ ඇබ්බැහිවීම් සිරිත් විරිත් සිතුම් පැතුම් විශ්වාස ආදී සියල්ල සංස්කෘතිය ලෙස සරලව හඳුන්වන්න පුළුවනි. සමාජයක පවතින ආහාරපාන රටාවන්, මංගල සහ අවමංගල චාරිත්‍ර ක්‍රම, ආගමික වත්පිළිවෙත් සහ වැඳුම්පිදුම් ආදී සියල්ල සංස්කෘතියට අයත් දේවල්ය. මෙම දේවල් වුවද සමාජයෙන් සමාජයට වෙනස් වන තත්ත්වයක් දැකගත හැකිය. එම නිසා එක් සංස්කෘතියකින් තවත් සංස්කෘතියක් වෙන්වන බව දූලා පුතාලා පැහැදිලිවම හඳුනාගත යුතුයි.

සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඉදිරිපත් වී ඇති එක් පොදු නිර්වචනයක් හඳුනාගත නොහැක. විවිධ මානව සහ සමාජ විද්‍යාඥයන් විසින් විවිධ අයුරින් එය විස්තර කර තිබේ. මිනිසාගේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් නැත්නම් වැඩකටයුතු සංස්කෘතිය වශයෙන් පෙන්වාදිය හැකියි. සමාජයක මිනිසුන් පිළිගත් පොදු හැසිරීම් රටාවකට හුරුපුරුදු කරනු ලබන්නේ සංස්කෘතිය මගිනි. නැත්නම් මිනිසා හසුරවනු ලබන පාලනය කරනු ලබන මෙවලම් සංස්කෘතිය යි. සංස්කෘතිය මගින් මිනිසා කළ යුතු දේ සහ නොකළ යුතු දේ කියා දෙන අතර ඒ සඳහා මඟ පෙන්වීමක් ද සිදු කරයි. සෑම සමාජයකම පැවැත්ම සඳහා සංස්කෘතිය මගින් ඉටු කරනු ලැබෙන මෙහෙය අතිශය වැදගත්. එසේම කාලයෙන් කාලයට සංස්කෘතිය විවිධ වෙනස්කම් වලට ලක් වන ආකාරය ද හඳුනා ගන්නට පුළුවනි. සමාජයෙන් සමාජයට සංස්කෘතිය වෙනස් වන අතර එම නිසා එක් එක් සංස්කෘතියට ආවේණික වූ සුවිශේෂී සංස්කෘතික ලක්ෂණ පවතී.

කෙසේ වුවද සෑම සංස්කෘතියකම දක්නට ලැබෙන සංස්කෘතික අංග රාශියක් වේ. වරින් වර ඒවා වෙනස් විය හැකියි. භාෂාව ආගම සාහිත්‍ය ඇඳුම් පැළඳුම් ආදී දේවල් සංස්කෘතික අංග කිහිපයක් සඳහා නිදසුන් වේ. සංස්කෘතික විවිධත්වයට ඇති හේතු වශයෙන් ජනවර්ගය, ආගම, භාෂාව, ජීවනෝපාය මාර්ග පෙන්වා දෙන්නට පුළුවනි. එම සාධක මත පදනම් වී සංස්කෘතියකින් තවත් සංස්කෘතියක් වෙන්ව හඳුනා ගැනීමට හැකිවීම සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය ලෙස හඳුන්වයි. බහු සංස්කෘතික සමාජයක ජීවත් වීමේදී මෙම සංස්කෘතික අනන්‍යතාව හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්. එවිට සංස්කෘතිය අතර ශක්තිමත් අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගෙන අතර එමගින් සමාජයේ සහජීවනය, සහෝදරත්වය, සමානාත්මතාවය, සමගිය මෙන්ම සාමය ද ඇති කරයි.

 

 

 

 

 

 

 

 

by Sachini Sooriyaarachchi

photo source : Internet

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner