ජාතික හැදුනුම්පත් අලුත් කලයුත්තේ ඇයි?

ජාතික හැදුනුම්පත් අලුත් කලයුත්තේ ඇයි?

ad-bannerවිශේෂාංග

Published on 3/18/2020

4991 Views

කෙනෙකුගේ ජාතික හැදුනුම්පත කියන්නේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එක් එක් පුද්ගලයාගේ පුද්ගලික දත්ත ඇතුලත් කර නිකුත් කරනු ලබන නීත්‍යානුකූල හඳුනාගැනීමේ පත්‍රයයි. වයස 15 සම්පූර්ණවීමෙන් පසුව වයස අවුරුදු 16 ඉක්මවා යෑමට කලින් කෙනෙකු අනිවාර්යෙන් ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගත යුතුයි. යම්කිසි හේතුවක් මත මෙම වයසේදී ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් වුවහොත් දඩ මුදලක් ගෙවා හැදුනුම්පත ලබා ගැනීමට සිදුවෙනවා. පාසල් කාලේදී ලබාගන්නා ලද ජාතික හැඳුනුම්පත බොහෝ කාලයක් යනතුරු භාවිතයට ගැනීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. නමුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් කියන්නේ හඳුනාගැනීමේ පත්‍රයක් වන බැවින් එය පුද්ගල ස්වරූපය වෙනස් වීමට අනුකූලව සංශෝධනය කරගත යුතු වෙනවා. මේ එවැනි අවස්ථා පිළිබඳව ඔබව දෙනා දැනුවත් කිරීමට පුංචි සටහනක්.

වාසගම් වෙනස් වීම
මෙම කාරණය බොහෝ විට අදාල වන්නේ කාන්තාවන්ටයි. විශේෂයෙන්ම විවාහයෙන් පසුව ඇතැම් කාන්තාවන් තම සැමියාගේ වාසගම බාවිතා කරනවා. එවිට එම වාසගම ලියකියවිලි සඳහා භාවිතා කිරීමේදී හැඳුනුම්පත් හා භාවිතා වන නම් අතර වෙනස් වෙනස්කම් ඇතිවෙනවා. එකම අයකුගේ නම් දෙකකින් පෙනී සිටීම ගැටලුකාරී නිසා නව වාසකම් සහිතව නව ජාතික හැදුනුම් පතක් ලබා ගත යුතුයි. එහිදී විවාහ සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා.

නම වෙනස් කිරීම
දෙමවුපියන් විසින් යෙදූ නම් වල පසු කාලීන වෙනස්කම් වලට ලක්වන අවස්ථා දක්නට ලැබෙනවා. විවිධ හේතු නිසා මෙසේ පෙර භාවිතා කළ නම වෙනස් කළ විට මුලින් උප්පැන්න සහතිකේ අදාළ සංශෝධනය සිදු කිරීමෙන් පසුව ඊට අදාළ නව ජාතික හැදුනුම්පත ලබා ගත යුතු වෙනවා.

ජාතීන් දෙකක් අතර සිදුවන විවාහ
ජාතීන් දෙකක් අතර සිදුවන විවාහ වලදි නම් සහ වාසගම් වල විශාල වෙනස්කම් ඇතිවෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවන්වලදී සංශෝධිත හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීම ඉතාම ලබාගැනීම ඉතාම සුදුසු වෙනවා.

ලිපිනය වෙනස් වීම
බොහෝවිට අපි මුලින්ම ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගන්නේ පාසල් කාලයේදී. එවිට ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය වෙන්නේ දෙමව්පියන් සමග ජීවත් වූ නිවසේ ලිපිනය. නමුත් පසුකාලීන බොහෝ දෙනකුගේ ලියාපදිංචි ලිපිනය වෙනස් වෙනවා. විවාහය ලියාපදිංචිය වෙනස් වන තවත් අවස්ථාවක්. ඒ ආකාරයට පදිංචි ලිපිනය වෙනස් වූ විට නව හැඳුනුම්පතක් එම ලිපිනය ඇතුළත්කොට ලබාගත යුතුයි.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය
මෙරට පදිංචි කෙනෙකු තවත් රටක පුරවැසිභාවය ලබාගත් විට පෙර භාවිතා කළ ජාතික හැඳුනුම්පත අහෝසි වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවක නව සංශෝධිත හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීමට සිදුවෙනවා.

මීට අමතරව බාහිර ස්වරූපය වෙනස් කමක් සිදුවූවිට හෝ හැදුනුම්පත අස්ථානගත වීමකදී නැවතත් හැදුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට පුද්ගලයන්ට සිදුවෙනවා. නැවත හැදුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් 500ක ගාස්තුවක් අයකරනවා. සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත හා චායාරූපයක් සමග ඉහත සඳහන් කළ මුදලට අමතරව රුපියල් දහසක මුදලක් ගෙවා කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් හෝ ගාල්ලේ ශාඛාව මගින් එක් දිනක දී ජාතික හැදුනුම්පත ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.

 

 

by Dilki Shamani

Photo Source: Internet

Tags:
ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner