රංජන්ගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය

රංජන්ගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය

ad-bannerඑහෙන් මෙහෙන් කතා

Published on 12/28/2019

211 Views

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාද මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි අතර ඔහු විෂයයන් තුනෙන් දෙකක් පමණක් සමත්ව තිබෙනවා.

 

දේශපාලන විද්‍යාව හා සන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය යන විෂයයන්ට සාමාන්‍ය සාමාර්ථ ලබාගෙන ඇති අතර ක්‍රිස්තියානි ධර්මය විෂය අසමත් වී ඇත.

 

ඔහු  ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් ද, පොදු පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු 50 ක්ද ලබාගෙන තිබෙනවා.

 

මන්ත්‍රීවරයා සිය ප්‍රතිඵල සටහන සිය මුහුණු පොතෙහිද පළ කර තිබුණා.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner