20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය

20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය

ad-bannerදේශීය

Published on 9/2/2020

139 Views

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීම අවශ්‍ය නොවන බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා විසින් දැනුම් දී තිබේ.

 

නීතිපතිවරයා විසින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත එම දැනුම් දීම සිදුකර ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීනි නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පැවසුවේය.

 

පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයකින් 20 වන සංශෝධනය සම්මත කිරීමේ හැකියාව පවතින බව නීතිපතිවරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත දැනුම් දී තිබේ.

 

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පනත් කෙටුම්පත ඊයේ (01) අධිකරණ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් නීරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිබුණි. 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner