ජීවන් තොණ්ඩමන්ට ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දී තිබෙන්නේ ඇයි?

ජීවන් තොණ්ඩමන්ට ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දී තිබෙන්නේ ඇයි?

ad-bannerදේශීය

Published on 7/14/2020

96 Views

හිටපු අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ පුත් ජීවන් තොණ්ඩමන් ඔහුගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැළි සදහා සහභාගී වීමේ දී ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ නිළධාරීන් සහභාගී කරගෙන ඇති බව නිරීක්ෂණය වන බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සදහන් කරයි.

 

මේ පිළිබදව අවදානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා ඔවුන්, ඇමති ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානියාට ලිපියක් යොමු කර ඇති බවද පැවසේ.

 

මෙවර මැතිවරණයට අපේක්ෂකයකු ලෙස ඉදිරිපත්ව ඇති ජීවන් තොණ්ඩමන්ට ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දී ඇත්තේ කවර කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන දැයි ඔවුන් විමසා සිටියි.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner