කොරෝනා ඉවර වෙන දවසක් නෑ - ඒ නිසා මැතිවරණය කළ යුතුයි

කොරෝනා ඉවර වෙන දවසක් නෑ - ඒ නිසා මැතිවරණය කළ යුතුයි

ad-bannerදේශීය

Published on 7/16/2020

43 Views

මැතිවරණ කොමිසන් සභාව වෙත මෙතෙක් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 3040 ක් ලැබී තිබෙනවා.

 

ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණිලි 730 ක් සහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණිලි 2310 ක් වාර්තා වුණා. කිසිම ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් මේ දක්වා වාර්තා වී නොතිබීම විශේෂත්වයක්.

 

ව්‍යවස්ථාදායකය නොමැතිව රට ඉදිරියට ගෙන යා නොහැකි බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන පෙන්වා දෙනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ සමබන්ධයෙන් අදහස් පළ කෙරුණා.

 

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner