උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාග පැවැත් වෙන දින මෙන්න

උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාග පැවැත් වෙන දින මෙන්න

ad-bannerදේශීය

Published on 7/20/2020

186 Views

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් මස 12 වන දින සිට නොවැම්බර් 6 වන දින තෙක් පැවැත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

 

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් මස 11 වන දින පැවැත් වේ.

 

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් රංජිත් චන්ද්‍රසේකර මහතා පැවසුවේ ඒ අනුව අපොස උසස් පෙළ විභාගය මසකින් කල් දමා ඇති බවය.එය සිසුන්ගේ ඉල්ලීමක් බව ද ඔහු පැවසීය.අදාළ විෂය නිර්දේශ ආවරණය කිරීමට කාලය අවශ්‍යතරම් ඇති බව ඔහු පැවසීය.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner