ඡන්දය කල් දැමීමට තරම් අවදානමක් නෑ - මැකො

ඡන්දය කල් දැමීමට තරම් අවදානමක් නෑ - මැකො

ad-bannerදේශීය

Published on 7/18/2020

71 Views

මහ මැතිවරණය ලබන 05 වැනිදා නියමිත පරිදි පැවැත්වීමේ හැකියාව තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පවසනවා.

 

එහිදී මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කර තිබෙන්නේ පවත්නා අවදානම් තත්වය මැතිවරණට එතරම් බාධාවක් නොවනු ඇති බවයි.

 

මැතිවරණයට තරග කරන දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් සහ මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයන් අතර මෙම සාකච්ඡාව ඊයේ රාජගිරිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner