ස්වර්ණමහල්, ETI මූල්‍ය ආයතන වල ව්‍යාපාර කටයුතු අද සිට අත්හිටුවයි - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

ස්වර්ණමහල්, ETI මූල්‍ය ආයතන වල ව්‍යාපාර කටයුතු අද සිට අත්හිටුවයි - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

ad-bannerදේශීය

Published on 7/13/2020

243 Views

ස්වර්ණමහල් මූල්‍ය සේවා PLC (Swarnamahal Financial Services PLC)  සහ ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් (ETI Finance Ltd) යන අායතනවල ව්‍යාපාරික කටයුතු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

 

මෙම තීරණය අද (ජූලි 13) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner