ඇඳිරි නිතිය මුළුමනින්ම ඉවත් කෙරේ

ඇඳිරි නිතිය මුළුමනින්ම ඉවත් කෙරේ

ad-bannerදේශීය

Published on 6/28/2020

120 Views

නව කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා පැනවූ ඇඳිරි නිතිය අද (28) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුළු මනින්ම ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner