පැන ගිය කොරෝනා ආසාදිතයා සොයාගත් තැන ...

පැන ගිය කොරෝනා ආසාදිතයා සොයාගත් තැන ...

ad-bannerදේශීය

Published on 7/24/2020

128 Views

 

IDH රෝහලෙන් පළා ගිය කොරෝනා ආසාදිත කන්දකාඩු රැඳවියා කොළඹ ජාතික රෝහලේ භාහිර රෝගී ප්‍රතිකාර ඒකකයේදී පොලිසිය භාරයට ගෙන ඇත.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner