නිකුත් කළ ප්‍රවේශ පත් වෙනුවට නව ප්‍රවේශ පත්‍ර

නිකුත් කළ ප්‍රවේශ පත් වෙනුවට නව ප්‍රවේශ පත්‍ර

ad-bannerදේශීය

Published on 7/6/2020

59 Views

කොවිඞ් 19 හේතුවෙන් ධාවනය නොවූ දුම්රියන් සඳහා මුදල් මත ආසන වෙන්කර ගත් ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙනුවෙන් යළි ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාදීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.


ඒ අනුව ලබන දෙසැම්බර් 31 වනදාට පෙර අදාළ ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙනුවෙන් නව දින වෙන් කරවා ගත යුතුව ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.


එම අවස්ථා ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා යම් මගියෙකු වේ නම් මිලදී ගත් ප්‍රවේශ පත්‍ර සඳහා ගාස්තු ආපසු ලබාදීමට ද නියමිත බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner