අවශ්‍ය වේලාවට නිසි පියවර ගත්තේ නෑ - රනිල්

අවශ්‍ය වේලාවට නිසි පියවර ගත්තේ නෑ - රනිල්

ad-bannerදේශපාලන කතා

Published on 3/23/2020

2246 Views

කොවිඩ් 19 වෛරසය  පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ අවශ්‍ය වේලාවට නිසි පියවර නොගත් බවත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමාජ ජාල ඔස්සේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් සදහන් කරනවා.

 

බැරෑරුම් තත්තවය අවබෝධ කර ගනිමින් විධිමත් සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

 

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner