මම සමාව අයැදීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි - සජිත්

මම සමාව අයැදීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි - සජිත්

ad-bannerදේශපාලන කතා

Published on 3/23/2020

6617 Views

“මම මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් වැරදි හෝ නොමග යවන සුළු ප්‍රකාශයක් කර ඇත්නම්, සමාව අයැදීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි” යැයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් තබමින් සමාව ඉල්ලා තිබෙනවා.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner