රෝසිගේ පුතාත් මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට

රෝසිගේ පුතාත් මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට

ad-bannerදේශපාලන කතා

Published on 2/24/2020

284 Views

කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායකගේ පුත් කනිෂ්ක සේනානායක එක්සත් ජාතීන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් සන්ධානය යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් වනවා.

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ රැස්වීමකදී කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහතා තම පුත් කනිෂ්ක සේනානායක පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව සනාථ කළ අතර මෙවර ඇය නොවන බව කියා සිටියා.

 

මේ වසරේ මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට තරුණ තරුණියන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීමට තමා කැමති බව ඇය පවසා ඇති බව ඩේලි මිරර් පුවත්පත අද වාර්තා කළා.

 

"කනිෂ්ක තරඟ කළ යුතු බවට පොදු ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. එබැවින් මා වෙනුවට ඔහු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට කැමතියි. ඒනිසා පක්ෂ නායකයින්ට තීරණය කිරීම සඳහා මම එය තබනවා."
 

රෝසි සේනානායක මහතා 2015 කොළඹ මහ මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත් වූ නමුත් 2018 දී ඇය කොළඹ මහ නගර සභා මැතිවරණයෙන් ජයගෙන කොළඹ පළමු කාන්තා නගරාධිපතිනිය බවට පත් වුණා.

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner