රසවත් ටොෆී හදමු

රසවත් ටොෆී හදමු

ad-bannerරසපදම

Published on 2/4/2020

268 Views

බාල මහලු වැඩිහිටි භේදයකින් තොරව සියලු දෙනාම ආදරයෙන් වැලඳ ගන්නා රසවත් ආහාරයකි ටොෆී. වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්නවාට වඩා ගෙදරදීම රසවත් ටොෆී පිළියෙල කර ඔබේ දරුවන්ට තිළිණ කරන්නට හැකි නම් එය කෙතරම් අපූරුද. රසැති ටොෆි වර්ග නිවසේදීම සාදාගත හැකි ආකාර කිහිපයක් මෙම ලිපිය හරහා ඔබට හඳුන්වා දෙන්නෙමු.
 


1. Golden ටොෆී


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 

       - golden syrup මේස හැඳි දෙකක්
      - සීනි ග්‍රෑම් 500 ක්
      - කිරි ටින් බාගයක්
      - බටර් ග්‍රෑම් 50 ක්
      - වැනිලා තේ හැඳි බාගයක්
      - වතුර මේස හැදි 2 ක්
      - කජු මද ග්‍රෑම් 25ක්

පිළියෙල කරගන්නා ආකාරය,


කජු මද සිහින්ව පසෙකින් තබන්න. බඳුනකට බටර් දමා ලිප තබා උණු කරන්න. සීනි හා වතුර එකතු කර ස්වල්ප වේලාවක් උණු වූ පසු කිරි හා කජු මද එකතු කරන්න. පදමට එනවිට syrup හා වැනිලා දමා ලිපෙන් ඉවත් කර බැදගත් පාන් පිටි ස්වල්පයක් දමා කලවම් කර බටර් තවරා ගත් බන්දේසියක දමා තුනී කර කෑලි කපන්න.
 


2. කෝපි ටොෆි


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,


      - කෝපි කුඩු මේස හැඳි දෙකක්
      - ටින්කිරි ටින් එකක්
      - වතුර කෝප්ප එකක්
      - සීනි ග්‍රෑම් 500 ක්
      - වැනිලා තේ හැඳි එකක්

පිළියෙල කරගන්නා ආකාරය,


නටන වතුර කෝප්ප භාගයකට කෝපි කුඩු දමා පෙරා පසෙකින් තබන්න. භාජනයකට සීනි, ඉතිරි වතුර හා කිරි දමා උණු කරන්න. ඉන්පසු පෙරා ගත් කෝපි, වැනිලා එකතු කර අතේ නොඇලෙන පදමට එනවිට බටර් තවරාගත් ලෑල්ලක මිශ්‍රණය තුනී කර කෑලි කපන්න.
 


3. තල ටොෆි

 


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 

      - තල ග්‍රෑම් 500ක්
      - සීනි කිලෝ එකක්
      - වැනිලා තේ හැඳි එකක්

පිළියෙල කරගන්නා ආකාරය,


පළමුව තල ටික හොඳින් බඳින්න. එය පොරි වනතුරු බැදිය යුතු වේ. භාජනයකට සීනි දමා වතුර එකතු කර හොඳින් උණු කරන්න. එයට තල සහ වැනිලා දමා එකතු කර එහි ඉටි ගතිය එන විට බන්දේසියක දමා කෑලි කපන්න.
 


4. රට කොට්ටං ටොෆී


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,


       - රට කොට්ටං ග්‍රෑම් 250 ක්
       - සීනි කිලෝ එකක්
       - බටර් ග්‍රෑම් 100 ක්
       - වතුර කෝප්ප එකක්
       - රෝස වතුර තේ හැඳි එකක්

 

පිළියෙල කරගන්නා ආකාරය,


රට කොට්ටන් සුද්දකර කබලේ බැදගන්න. භාජනයකට බටර් දමා උණු කරන්න. එයට රෝස වතුර, සීනි, වතුර දමා කලවම් කර උණු කරන්න. මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අතින් අල්ලා ඉටි පදමට එනවිට රට කොට්ටං මිශ්‍රකර බටර් තවරාගත් තැටියකට දමා කෑලි කපන්න.

ඔබත් අදම රසවත් ටොෆී පිළියෙල කර ඔබේ ආදරණීයයන්ට පිළිගන්වා පවුලේ සතුට වැඩි කරගන්න.

 

 

 

 

 

 

 

by  Sachini Sooriyaarachchi

Photo source : Internet

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner