මසාලා බත්

මසාලා බත්

ad-bannerරසපදම

Published on 2/5/2020

211 Views

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
   

       • බාස්මතී හාල් කිලෝ ග්‍රෑම් 1 ක්
       • දුන් තෙල් මේස හැඳි 4 ක්
       • සිහින්ව ලියාගත් උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 10 ක්
       • සාදික්කා තේ හැඳි ¼ ක්
       • සූදුරු තේ හැඳි 1 ක්
       • කහ කුඩු තේ හැඳි ½ ක්
       • කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1 ක්
       • බැදගත් ලොකු ලූනු ග්‍රෑම් 100 ක්
       • තලාගත් සුදු ළූණු මේස හැඳි 1 ක්
       • කුරුඳු, කරාබු නැටි තේ හැදි 1/2 බැගින්
       • සිහින්ව කපා ගත් තක්කාලි ග්‍රෑම් 250 ක්
       • බැදගත් කජු හෝ රටකජු ග්‍රෑම් 100 ක්
       • රම්පා, කරපිංචා ස්වල්පයක්
       • රස අනුව ලුණු


සාදන ක්‍රමය


හාල් සෝදා ගන්න. දුන් තෙල් ලිප තබන්න. බඳුන රත්වන විට රම්පෙ, කරපිංචා, ඉඟුරු, සුදු ලූනු දමා රන්වන් පැහැවන තෙක් බැදගන්න. ඉන්පසු උම්බලකඩ කුඩු සාදික්කා, සූදුරු කුඩු, කුරුඳු, කරාබු නැටි, කොත්තමල්ලි කුඩු කහ දමා මිශ්‍ර කරන්න. සෝදා ගත් හාල් දමා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දමා ලුණු දමා බත බාගෙට ඉදීගෙන එනවිට තක්කාලි එකතු කරන්න. පිසගත් බත් දීසියකට දමා බැදගත් රටකජු, බැදගත් ලුණු දමා සරසන්න.

 


ඉස්සන් සහ දැල්ලන් ඩෙවල්


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය


     • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 200 ක්
     • දැල්ලන් ග්‍රෑම් 250 ක්
     • මාලු මිරිස් කරල් 50 ක්
     • ඉඟුරු, සුදු ළූණු මේස හැඳි 1 ක්
     • එනසාල් කරල් 2 ක්
     • ලොකු ලූනු ගෙඩි 3 ක්
     • ලොකු තක්කාලි ගෙඩි 1 ක්
     • කෑලි මිරිස් මේස හැදි 1 ½ ක්
     • තක්කාලි සෝස් මේස හැදි 3 ක්
     • සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1 ක්
     • සීනි ස්වල්පයක්
     • කුරුඳු කැබැල්ලක්
     • රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැදි 1 ක්
     • කහ කුඩු තේ හැඳි ¼
     • තෙල් මේස හැඳි 4 ක්


සාදන ක්‍රමය


කුඩා ප්‍රමාණයේ දැල්ලන් ගෙන රවුම් කපා තම්බන්න. ඉස්සන් සුද්ද කරන්න. බඳුනකට තෙල් දමා ලිප තබන්න. රත්වන විට ඉඟුරු, සුදු ළූණු ලුණු දමන්න. එය බැදෙන විට ඉස්සන් දැල්ලන් එකතු කරන්න. ස්වල්ප වේලාවකින් කුරුඳු, එනසාල්, මාළුමිරිස්, කෑලි මිරිස් කහ, ගම්මිරිස්, ලූණු, තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස් සමඟ කපාගත් තක්කාලි එකතු කර සීනි ස්වල්පයක් දමන්න.


මෙම සාදා නිම කළ ආහාර දෙක සමඟ නිවසේදීම සාදා ගත් අතුරුපසක් සමඟ අමුත්තන්ට හෝ නිවැසියන්ට පිළි ගන්වන්න.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by Gihan Hapuhetti

Photo source : Interent

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner