පැස්ටා - Pasta

පැස්ටා - Pasta

ad-bannerරසපදම

Published on 1/2/2020

568 Views

හැමදාම බත්ම කාලත් එපාවෙලා නම් ඉන්නේ, කටට රසට ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි පැස්ටා කියන්නේ. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් පහසුවෙන් ම හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි මේ.

 


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-


       • පැස්ටා පැකට් එකක්
       • ලුණු
       • තෙල් ටිකක්
       • සුදුළුණු
       • ලූනු
       • ගම්මිරිස්
       • ලුණු කුඩු
       • කැරට් අල 02
       •
බෝංචි කරල් 05/06
       •
බෙල් පෙපර්
       • මිරිස් කුඩු
       • ටොමැටෝ සෝස්

 


සාදාගන්නා ආකාරය:

මුලින් ලොකු භාජනයකට වතුර දමා එයට ලුණු හා තෙල් ඇබින්දක් දමා හොදින් උණු වෙන්න තියන්න.
පසු වතුර ටික හොදින් උණු වු පසු එයට පැස්ටා ටික දමා හොදින් තම්බා ගන්න.
පසු තම්බා ගත් පැස්ටා එකේ වතුර පෙරා හොදින් සෝදා ගන්න.
දැන් පසෙකින් තියා ගන්න.
දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා එකට තෙල් ටිකක් දමා රත් වු පසු එකට සුදුලුනු ටිකක් දමා බැදෙන්නට හරින්න.
පසු එයට කපා ගත් ළුුනු ටිකක් දමා රන්වන් පාටට බැදෙන්නට හරින්න.
පසු එයට හිනියට දිග අතට කපා ගත් කැරට් / බෝංචි හා බෙල් පේපර් ටිකක් දමා බැදෙන්නට හරින්න.
දැන් එකටම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් / මිරිස් කුඩු ටිකක් හා පැස්ටා වලට දාන සෝස් වර්ගයක් දමා හොදින් මිශ්‍ර කරන්න.
රස බලා ලුණු ද එක් කර ගන්න.
දැන් මෙයට ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් දමා හොදින් කලවම් කර ගෙන එකට වතුර ඇබින්දක් දමා සෝස් එකක් වගේ හදා ගන්න.
පසු තම්බා ගත් පැස්ටා දමා හොදින් මිශ්‍ර කර ගන්න.

 

 

 

 

by Lakshani Dhananjalee Lankadhikara

Photo source : Internet

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner