වෙජිටබල් මැකරෝනී හෙට කෑම පෙට්ටියට

වෙජිටබල් මැකරෝනී හෙට කෑම පෙට්ටියට

ad-bannerරසපදම

Published on 12/1/2019

443 Views

ඉතා පහසුවෙන් සකසා ගත හැකි මෙම ආහාරය, පාසල් යන දරුවන්ගේ කෑම පෙට්ටියට වෙනසක් කරන්න යොදා ගන්න,

අවශ්‍ය දෑ,

* මැකරෝනි කෝප්ප 01
* වතුර කෝප්ප 02
* තෙල් මේස හැදි 1 1/2
* සුදුළූණු තේ හැදි 1/2
* සිහින්ව කපාගත් ළූණු කෝප්ප 1/4
* සිහින්ව කපාගත් අමු මිරිස් තේ හැදි 1/2
* තක්කාලි මේස හැදි 01
* සිහින්ව ගා ගත් කැරට් කෝප්ප 1/4
* සිහින්ව කපාගත් කැප්සිකම් හෝ ළූණු කොළ කෝප්ප 1/2
* තක්කාලි සෝස් මේස හැදි 01
ලුණු රස අනුව.සකසා ගන්නා ආකාරය,

වතුර කෝප්ප 02 ක් භාජනයක් ලිප තබා එයට ලුණු තේ හැදි 01 ක් පමණ දමා, හොඳින් නටවා ගන්න. එයට මැකරෝනි කෝප්පය දමා විනාඩි 10 ක් පමණ හොඳින් තම්බා ගන්න.


තැම්බූ පසු පෙරා පිරිසිදු ඇල් ජලයෙන් සෝදා ජලය බේරෙන්න පසෙකින් තබා ගන්න.


භාජනයක් ලිප මත තබා එයට ඉතිරි තෙල් ස්වල්පය දමා, පිළිවෙළින් සුදුළූණු, ළූණු, අමුමිරිස්,තක්කාලි දමා හොඳින් බැදෙන විට කැරට්, කැප්සිකම් හෝ ළූණු කොළ දමා අවසානයේ රස අනුව ලුණු හා තක්කාලි සෝස් දමා හොඳින් කලවම් කර දීසියකට හෝ දරුවාගේ කෑම පෙට්ටියට දමන්න.


සිහින්ව කපාගත් පිපිඤ්ඤා පෙති කිහිපයක් උඩින් අතුරන්න.


කෑම ලෑස්තියි..

 

- Kaushalya De Silva

Photo credits : Internet

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner