බිත්ති හරහා දැකිය හැකි තාක්ෂණයක්!

බිත්ති හරහා දැකිය හැකි තාක්ෂණයක්!

ad-bannerඅලුත් ලෝකය

Published on 10/21/2019

194 Views

මිනිසුන්ට ක්‍රියාකාරකමි රටා හඳුනා ගන්න පුළුවන් උනත් බිත්තියක් හරහා හෝ යම් බාධකයක් හරහා දැකීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් MIT පරීක්ෂයන් පිරිසක් විසින් බිත්තියක් හරහා මිනිසුන් කරන ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් මේ සඳහා විශේෂ ස්නායුක ජාලයක් පුහුණු කරලා තියෙනවා.


මෙම විශේෂ ස්නායුක ජාලයට අවශ්‍යය දත්ත ලැබෙන්නේ ගුවන් විදුලි තරංග මගින්. ඒ නිසා ආලෝකය නොමැති තැනක වුවත් පහසුවෙන් මෙම තාක්ෂණය භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කෙසේ නමුත් මෙමගින් බිත්තිය හරහා සිටින පුද්ගලයා කවුරැන්ද යන්න හඳුනා ගැනීමට නොහැකි බවයි පරීක්ෂක කණ්ඩායම සඳහන් කරන්නේ.
“අපගේ ආකෘතිය ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත (RF) සංඥා ආදානය ලෙස ගෙන, ත්‍රිමාණ මිනිස් ඇටසැකිලි අතරමැදි නිරූපණයක් ලෙස නිර්මාණය කරයි, කාලයත් සමඟ විවිධ පුද්ගලයින්ගේ ක්‍රියා සහ අන්තර්ක්‍රියා හඳුනා ගනී” ප්‍ර‍සිද්ධ පුවත්පකට ඔවුන් ලබා දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක එසේ සඳහන් විය.

මෙහි දැක්වෙන්නේ මෙම සුවිශේෂි තාක්ෂණය යොදාගෙන ලබාගත් ඡායාරෑප කිහිපයකි. ගුවන් විදුලි තරංග මගින් ලබා ගන්නා දත්ත කෘතීම බුද්ධිය භාවිතයෙන් විශ්ලේෂණය කර එක් එක් පුද්ගලයා කරන කාර්‍යය හදුනාගෙන පරිශීලකයාට දන්වන මෙමගින් මීදුහ හෝ පියවි ඇසින් දැකීමට අසීරැ ස්ථානවල සිදුවන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් අධ්‍යයනය කළ හැකි වීමද මෙහි විශේෂත්වයකි.


තවමත් දියුණු වෙමින් පවතින මෙම තාක්ෂණය ඉදිරියේදී ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයේ විශාල පෙරළියක් සිදු කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි තාක්ෂණයන් මිනිසාගේ සුභ සිද්ධිය උදෙසා පමණක් යොදා ගැනීම අනිවාර්‍ය කරැණකි.

 

-Yasantha Mihiran

Translation of  "How Neural Networks Can See What We're Doing Through Walls"

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner