ජනාධිපති, වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල වැටුප දෙගුණයක් කරයි.

ජනාධිපති, වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල වැටුප දෙගුණයක් කරයි.

ad-bannerවිදේශීය

Published on 5/28/2020

2517 Views

කොරෝනා මර්දන සටනේ ඉදිරිපෙළ බල ඇණිය වන, වෛද්‍යවරු සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සදහා ප්‍රසාද දීමනා ලබා දීමට, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 132 ක මුදලක් වෙන් කිරීමට රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඞ්මීර් පුටින් පියවර ගෙන තිබේ.

 

කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරුන්ට ඇමරිකානු ඩොලර් 1059 ක් හෙවත් රූබල් 80,000 ක විශේෂ දීමනාවක් සහ හෙද කාර්ය මණ්ඩල සහ ගිලන් රථ රියැදුරන් සදහා රූබල් 25,000 ත් 50,000 ත් අතර දීමනාවකුත් ලබා දීමට නියමිත ය.

 

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට මෙසේ ප්‍රසාද දීමනා ලබා දීම සදහා ජනාධිපති පුටින්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 132 ක් වෙන් කර තිබේ.

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner