පොලීසිය මිනී මරයි - උද්ඝෝෂකයෝ පොලීසියට ගිනි තබයි (PHOTOS)

පොලීසිය මිනී මරයි - උද්ඝෝෂකයෝ පොලීසියට ගිනි තබයි (PHOTOS)

ad-bannerවිදේශීය

Published on 5/30/2020

386 Views

අත් අඩංගුවට ගත් ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඞ් නම් කළු ජාතිකයා, ගෙල පාගා මරා දැමීමට සම්බන්ධ, සුදු ජාතික පොලිස් නිළධාරියා රාජකාරී කළ පොලිස් ස්ථානය උද්ඝෝෂකයන් විසින් ගිනිතබා තිබේ.

 

පොලිස් නිළධාරියා විසින්, ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඞ් ඝාතනය සිදුකර තිබුණේ පසුගිය සදුදා දිනයේ දී ය. ඉන් පසුව, අදාල පොලිස් නිළධාරියා අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ඇමරිකාව පුරා උද්ඝෝෂණ දියත් වූ අතර, පොලිස් ස්ථානය ගිනිතැබීම සිදුව ඇත්තේ ඊයේ දිනයේ දී ය.

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner